POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej  www.klaster-ebiznesu.pl  oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.klaster-ebiznesu.pl.

Administratorem strony internetowej www.klaster-ebiznesu.pl jest Stowarzyszenie Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego z siedzibą w Goleniowie, przy ulicy Pocztowej 2, KRS:0000621664, NIP: 8561854465.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: office@klaster-ebiznesu.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój samej strony www.klaster-ebiznesu.pl.

 1. DANE OSOBOWE

Administratorem strony internetowej www.klaster-ebiznesu.pl jest Stowarzyszenie Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego z siedzibą w Goleniowie, przy ulicy Pocztowej 2, KRS:0000621664, NIP: 8561854465.

Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.klaster-ebiznesu.pl w celu na jaki wskazuje formularz kontaktowy. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym i minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, który wynika ze Statutu Stowarzyszenia Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach / usługach oferowanych przez Administratora.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora w ciągu 7 dni kalendarzowych. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania ze strony internetowej www.klaster-ebiznesu.pl niezbędne jest posiadanie: urządzenia z dostępem do sieci Internet, aktywnej skrzynki elektronicznej do odbioru wiadomości e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze strony.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie www.klaster-ebiznesu.pl lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

Treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora, chyba że zaznaczono inaczej. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.klaster-ebiznesu.pl i przeznaczone są do korzystania z tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W ramach strony www.klaster-ebiznesu.pl stosowane są dwa główne rodzaje plików Cookies: „sesyjne”  (Session Cookies) oraz „stałe” (Persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony www.klaster-ebiznesu.pl stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

 • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

 • wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;

 • funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www.klaster-ebiznesu.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.